قسمت ۴۹ یانگوم

در قسمت ۴۹ سریال جواهری در قصر، پادشاه به یاد می‌اورد که یانگوم را قبلا نیز دیده است